Samtalesalon om venskab

kr. 295,00

Samtalesalon om venskab består i en række oplæg til filosofiske samtaler. Inspireret af historiens forskellige saloner, lægges der her op til filosofiske samtalesaloner, hvor deltagerne ved hjælp af kortenes oplæg kommer omkring en række forskellige spørgsmål og perspektiver på venskab.

Format: Kort, 15,5x15,5 cm
Indhold: 30 kort samt en vejledning
Målgruppe: Fra 10 år

Samtalesalonen kan afholdes for både små og store grupper. Hvert kort stiller en række spørgsmål til fænomenet venskab, og deltagerne skal med afsæt i disse spørgsmål gennemføre filosofiske samtaler med hinanden.

I vejledningen beskrives forskellige måder at bruge salonkortene på.