ØVELSER

Vi udvikler løbende nye øvelser indenfor filosofi med børn og unge. Alle øvelser er udførligt beskrevet og let tilgængelige uanset hvor meget du før har arbejdet med filosofi med børn og unge.

Øvelserne er udviklet, så de kan bruges i undervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelser, men mange af øvelserne egner sig også til brug i andre sammenhænge, fx i SFO eller indenfor kultur- og fritidsområdet.

Alle vores øvelser kan bestilles i shoppen, hvorefter de vil blive fremsendt på mail.

Ønsker du at få GRATIS adgang til øvelser, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Hver måned får du som modtager af nyhedsbrevet adgang til en ny øvelse, og 2-3 gange om året får du tilsendt et login, der giver adgang til samtlige øvelser. Tilmelding til nyhedsbrev kan ske her.

Onde handlinger?

// Ondskab // 7.-9. klassetrin / Ungdomsuddannelse // Kristendomskundskab / Samfundsfag / Dansk // Bestil

I denne øvelse skal eleverne undersøge ondskab ved at se på konkrete handlinger, der udfolder ondskab på forskellige måder.

Hvad kan man savne?

// Savn // 1.-4. klassetrin // Dansk / Billedkunst / Kristendomskundskab // Bestil

Gennem øvelsen skal eleverne se nærmere på forskellen mellem at savne en person og savne en ting, samt hvad det vil sige, at man har et stort eller lille savn til nogen/noget.

Kunst: Værk og titel

// Kunstværk / Kunstforståelse // 5.-9. klassetrin / Ungdomsuddannelse // Dansk / Billedkunst // Bestil

Gennem øvelsen skal eleverne se nærmere på forholdet mellem et kunstværk og dets titel, herunder hvad værk og titel betyder for forståelsen af kunst.

Byg et venskab

// Venskab / Egenskaber // 4.-7. klassetrin // Kristendomskundskab / Dansk // Bestil

Gennem øvelsen skal eleverne i fællesskab undersøge, hvilke menneskelige egenskaber en ven skal have, herunder om nogle egenskaber er vigtigere end andre.

Hvem er jeg?

// Identitet / Normalitet // 0.-4. klassetrin // Kristendomskundskab / Dansk // Bestil

I øvelsen skal eleverne undersøge, hvad der sker, hvis man mister noget af sig selv, fx. sit hår eller en arm. Bliver man ved med at være sig selv? Og hvem bliver man til, hvis man ikke længere er sig selv?

Håb

// Håb / Ønske / Tro // 5.-9. klassetrin / Ungdomsuddannelse // Kristendomskundskab / Billedkunst / Dansk // Bestil

I øvelsen skal eleverne ved hjælp af tegninger give udtryk for deres egne håb. Herved lægges der op til at undersøge, hvad håb er, samt se nærmere på, hvordan håb adskiller sig fra ønske og tro.

Helt normal?

// Normalitet / Afvigelse // 4.-9. klassetrin / Ungdomsuddannelse // Kristendomskundskab / Dansk / Samfundsfag // Bestil

Mange mennesker oplever at være normal i én sammenhæng, men anderledes eller unormal i en anden, fordi normalitet ofte afhænger af tid og sted. Elevernes skal i øvelsen se nærmere på, hvad der i en specifik kontekst kan siges at udgøre det normale.

Mod

// Mod / Dumdristighed / Fejhed // 4.-9. klassetrin / Ungdomsuddannelse // Kristendomskundskab // Bestil

Mod kan ifølge Aristoteles anskues som noget, der befinder sig mellem fejhed på den ene side og dumdristighed på den anden. I øvelsen skal eleverne undersøge, om forskellige situationer viser mod, fejhed eller dumdristighed.

Opfindelse eller opdagelse?

// Opfindelser / Opdagelse // 4.-6. klassetrin // Natur/teknologi / Historie // Bestil

Gennem tiden har mennesket opfundet mange ting. Men når noget bliver opfundet hænger det ofte sammen med en form for opdagelse. I øvelsen undersøger eleverne, hvad forskellen er på en opdagelse og en opfindelse, bl.a. ved at fokusere på en række udvalgte genstande.

Hvad er virkeligt?

// Virkelighed // 3.-6. klassetrin // Kristendomskundskab / Billedkunst / Dansk // Bestil

Når vi taler om, at noget findes i virkeligheden, siger vi samtidig, at der er noget, som ikke er virkeligt. Øvelsen udfordrer eleverne til at tænke over, hvilke kriterier, der er for, at noget er enten virkeligt eller ikke-virkeligt.

Hvem bestemmer mest?

// At bestemme // 2.-5. klassetrin // Dansk / Kristendomskundskab / Historie // Bestil

Alle mennesker bestemmer noget. Men hvem bestemmer egentlig mest – og hvad afgør, at nogen bestemmer mere end andre? I øvelsen skal eleverne se nærmere på nogle udvalgte karakterer og vurdere, hvem der bestemmer mest.

Hvem vil du helst være venner med?

// Venskab // 0.-3. klassetrin // På vej

Hvis du var alene på en øde ø og måtte få hjælp fra én ven, hvem ville du så vælge? I øvelsen skal eleverne undersøge, hvilke egenskaber en ven bør have.

Natur eller ikke-natur?

// Natur // 0.-3. klassetrin // Natur/teknologi // På vej

Er ting fra naturen i sig sev natur? Og hvis de ikke er natur, hvad er de så? I øvelsen skal eleverne undersøge forskellige ting fundet i naturen.