ØVELSER

Vi udvikler løbende nye filosofiske øvelser. Alle øvelser er udførligt beskrevet og let tilgængelige, uanset hvor meget du før har arbejdet med filosofi med børn og unge.

Øvelserne er udviklet, så de kan bruges i undervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelser, men mange af øvelserne egner sig også til brug i andre sammenhænge, fx i SFO eller indenfor kultur- og fritidsområdet.

Alle vores øvelser kan bestilles i shoppen, hvorefter de vil blive fremsendt på mail.

Ønsker du at få GRATIS adgang til øvelser, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Hver måned får du som modtager af nyhedsbrevet adgang til en ny øvelse, og 2-3 gange om året får du tilsendt et login, der giver adgang til samtlige øvelser. Tilmelding til nyhedsbrev kan ske her.

Natur eller ikke-natur?

// Natur // 0.-3. klassetrin // Natur/teknologi // På vej

Er ting fra naturen i sig selv natur? Og hvis de ikke er natur, hvad er de så? I øvelsen skal eleverne undersøge forskellige ting fundet i naturen.

Hvem er jeg?

// Identitet / Normalitet // 0.-4. klassetrin // Kristendomskundskab / Dansk // Bestil

I øvelsen skal eleverne undersøge, hvad der sker, hvis man mister noget af sig selv, fx. sit hår eller en arm. Bliver man ved med at være sig selv? Og hvem bliver man til, hvis man ikke længere er sig selv?

Naturens værdi

// Natur / værdier / nytte // 0.-4. klassetrin // Natur/teknologi / Kristendomskundskab // Bestil

I øvelsen skal eleverne undersøge, hvilken værdi dyr og planter har, samt hvad kriterierne er for, at noget forstås som mere værdifuldt end andet.

Hvem vil du helst være venner med?

// Venskab // 0.-4. klassetrin // Dansk / Kristendomskundskab // Bestil

Hvis du skulle vælge én ven, hvem ville du så vælge? I øvelsen skal eleverne undersøge, hvilke egenskaber, der er vigtige ved en ven.

Hvad kan man savne?

// Savn // 1.-4. klassetrin // Dansk / Billedkunst / Kristendomskundskab // Bestil

Gennem øvelsen skal eleverne se nærmere på forskellen mellem at savne en person og savne en ting, samt hvad det vil sige, at man har et stort eller lille savn til nogen/noget.

Hvem bestemmer mest?

// At bestemme // 2.-5. klassetrin // Dansk / Kristendomskundskab / Historie // Bestil

Alle mennesker bestemmer noget. Men hvem bestemmer egentlig mest – og hvad afgør, at nogen bestemmer mere end andre? I øvelsen skal eleverne se nærmere på nogle udvalgte karakterer og vurdere, hvem der bestemmer mest.

Hvad er virkeligt?

// Virkelighed // 3.-6. klassetrin // Kristendomskundskab / Billedkunst / Dansk // Bestil

Når vi taler om, at noget findes i virkeligheden, siger vi samtidig, at der er noget, som ikke er virkeligt. Øvelsen udfordrer eleverne til at tænke over, hvilke kriterier, der er for, at noget er enten virkeligt eller ikke-virkeligt.

Opfindelse eller opdagelse?

// Opfindelser / Opdagelse // 4.-6. klassetrin // Natur/teknologi / Historie // Bestil

Gennem tiden har mennesket opfundet mange ting. Men når noget bliver opfundet hænger det ofte sammen med en form for opdagelse. I øvelsen undersøger eleverne, hvad forskellen er på en opdagelse og en opfindelse, bl.a. ved at fokusere på en række udvalgte genstande.

Byg et venskab

// Venskab / Egenskaber // 4.-7. klassetrin // Kristendomskundskab / Dansk // Bestil

Gennem øvelsen skal eleverne i fællesskab undersøge, hvilke menneskelige egenskaber en ven skal have, herunder om nogle egenskaber er vigtigere end andre.

Mod

// Mod / Dumdristighed / Fejhed // 4.-9. klassetrin / Ungdomsuddannelse // Kristendomskundskab // Bestil

Mod kan ifølge Aristoteles anskues som noget, der befinder sig mellem fejhed på den ene side og dumdristighed på den anden. I øvelsen skal eleverne undersøge, om forskellige situationer viser mod, fejhed eller dumdristighed.

Helt normal?

// Normalitet / Afvigelse // 4.-9. klassetrin / Ungdomsuddannelse // Kristendomskundskab / Dansk / Samfundsfag // Bestil

Mange mennesker oplever at være normal i én sammenhæng, men anderledes eller unormal i en anden, fordi normalitet ofte afhænger af tid og sted. Eleverne skal i øvelsen se nærmere på, hvad der i en specifik kontekst kan siges at udgøre det normale.

Håb

// Håb / Ønske / Tro // 5.-9. klassetrin / Ungdomsuddannelse // Kristendomskundskab / Billedkunst / Dansk // Bestil

I øvelsen skal eleverne ved hjælp af tegninger give udtryk for deres egne håb. Herved lægges der op til at undersøge, hvad håb er, samt hvordan håb adskiller sig fra ønske og tro.

Kunst: Værk og titel

// Kunstværk / Kunstforståelse // 5.-9. klassetrin / Ungdomsuddannelse // Dansk / Billedkunst // Bestil

Gennem øvelsen skal eleverne se nærmere på forholdet mellem et kunstværk og dets titel, herunder hvad værk og titel betyder for forståelsen af kunst.

Onde handlinger?

// Ondskab // 7.-9. klassetrin / Ungdomsuddannelse // Kristendomskundskab / Samfundsfag / Dansk // Bestil

I denne øvelse skal eleverne undersøge ondskab ved at se på konkrete handlinger, der udfolder ondskab på forskellige måder.

Levende eller ikke levende?

// Levende / Ikke-levende // 7.-9. klassetrin / Ungdomsuddannelse // Biologi / Kristendomskundskab / Dansk // Bestil

I denne øvelse skal eleverne undersøge om forskellige fænomener og genstande er levende eller ikke levende, samt hvilke forståelser, der ligger til grund for disse kategoriseringer.

Hvordan deler man retfærdigt?

// Retfærdighed / Fordeling // 7.-9. klassetrin / Ungdomsuddannelse // Samfundsfag / Dansk / Kristendomskundskab // På vej

I denne øvelse skal eleverne undersøge, hvor retfærdigt man kan dele en pakke småkager. Der arbejdes med udgangspunkt i beskrivelser af konkrete situationer.

0
Du har 0 emner i kurven