vision

I Rum for Undren ønsker vi at hjælpe lærere og pædagoger i deres daglige virke.

Vi har fokus på, hvordan man kan integrere filosofi med børn og unge i skolens undervisning, SFO og børnehave. Derfor har vi – som de eneste i landet – specialiseret os i at udvikle materialer, der kan understøtte den pædagogiske praksis med særlig fokus på filosofi med børn og unge.

Vi har mange års erfaring med selv at filosofere med børn og unge og har samtidig indgående kendskab til lærers og pædagogers hverdag.

I vores materialer og kurser lægger vi vægt på, at filosofi med børn og unge kan foregå indenfor de rammer, som er til rådighed i skoler og institutioner. Vores arbejde retter sig derfor bredt mod alle, som ønsker at praktisere filosofi med børn og unge – uanset forkundskaber og fagområder.

FILOSOFI MED BØRN

Rum for Undren arbejder med praksisfeltet “filosofi med børn”, som vi siden 2012 har været med til at undersøge og udvikle
– i relation til skole, børnehave og fritidsområdet.

Formålet med filosofi med børn er at skabe rum for, at børn kan sætte ord på deres undren og sammen undersøge fænomener som venskab, tid, ondskab, kærlighed, mod, identitet mv.

Når børn og unge filosoferer, nuanceres og udvides deres tanker om de fænomener, som optræder i tilværelsen. Den filosofiske dialog bringer forskellige tanker i spil og kan derfor også medvirke til at nedbryde fordomme.

“Det er en både velformuleret og meget velovervejet udgivelse, som klæder sin læser godt på til at kunne filosofere med børn”

– Lektørudtalelse af Henrik Munch Jørgensen, DBC
Om “Filosofi i skolen. Undervisningens rum for undren”

“Meget fin bog. Vi har brug for netop den tilgang til børns verden.”

– Alexander von Oettingen, dr. pæd.
Om “Filosofi i skolen. Undervisningens rum for undren”

“Meget inspirerende og brugbart uddannelsesforløb i forhold til vores kontekst med indskolingsbørn”

– Alice Jensen, Trekronerskolen
Om Rum for Undren’ uddannelsesforløb

“En blanding af oplæg og praktiske øvelser fungerede rigtig godt”

– Marie Rønlev Sørensen, Beder Skole
Om Rum for Undren’ workshops

“Børnene oplever, at der er en særlig stemning i rummet, når vi har vores filosofiprojekt sammen. Et rum, hvor der bliver talt om andre emner end dem, man ellers taler om, hvor der blev lyttet til hinanden og stillet spørgsmål”

– Sanni Maria P. Korsgaard, Børns Hverdag
Om Rum for Undren’ materialer

“Billederne i samtalebogen er fantastiske. Vi har brugt dem til vores mellemtrin, hvor de er rigtig gode som udgangspunkt for filosofiske samtaler”

– Inge Vestergaard, Øster Snede Skole
Om samtalebogen “Kan man være venner med en løve?”

Kontakt

    Navn: