Hvem er jeg? Tegneark – Kopiark

kr. 495,00

Tegnearkene inviterer børn og unge til at tegne mennesker og forskellige skikkelser. Med tegnearkene kan temaer som identitet, venskab, normalitet, dumhed, skønhed mv. undersøges gennem en æstetisk tilgang, der efterfølgende giver anledning til filosofisk tænkning og samtale.

Nogle af tegnearkene viser øjne, mens andre viser munde.

Eksemplerne viser, hvordan børn og unge i forskellige aldre med afsæt i arkene tegner væsener og mennesker.

Bemærk: Link til Hvem er jeg? Tegneark – Kopiark fremsendes på email, hvorefter arkene kan downloades, printes og anvendes til eget brug. Læs mere om regler for brug af kopiark nedenfor.

Format: PDF i A3 – fremsendes digitalt
Indhold: 30 ark og vejledning

Gennem en æstetisk tilgang kan børn og unge vise deres tanker inden de sprogliggøres. Tegnearkene skaber en ramme, der frigør børn og unge fra forestillinger om, at deres tegninger skal se ud på en bestemt måde. I stedet åbner tegnearkene for en mere undersøgende og legende tilgang – der efterfølgende kan være afsæt for en filosofisk samtale.

Regler for brug af kopiark:
Hvem er jeg? Tegneark – Kopiark må alene downloades, printes og anvendes til eget brug. Materialet må anvendes i såvel private som erhvervsmæssige sammenhænge, fx i forbindelse med undervisning.

Det er ikke tilladt at videresende eller dele materialet med andre, hverken i digital eller fysisk format. Materialet må heller ikke gøres tilgængeligt for andre via hjemmesider, sociale medier og lign.

 

0
Du har 0 emner i kurven