Hvem er jeg? Tegneark – Engangsmateriale

kr. 95,00

Tegnearkene inviterer børn og unge til at tegne mennesker og forskellige skikkelser. Med tegnearkene kan temaer som identitet, venskab, normalitet, dumhed, skønhed mv. undersøges gennem en æstetisk tilgang, der efterfølgende giver anledning til filosofisk tænkning og samtale.

Nogle af tegnearkene viser øjne, mens andre viser munde.

Eksemplerne viser, hvordan børn og unge i forskellige aldre med afsæt i arkene tegner væsener og mennesker.

Bemærk: Hvem er jeg? Tegneark – Engangsmateriale fremsendes fysisk og må ikke kopieres. Ønsker man mulighed for at kopiere materialet, skal man i stedet bestille Hvem er jeg? Tegneark – Kopiark.

Format: A3
Indhold: 30 ark og vejledning

Gennem en æstetisk tilgang kan børn og unge vise deres tanker inden de sprogliggøres. Tegnearkene skaber en ramme, der frigør børn og unge fra forestillinger om, at deres tegninger skal se ud på en bestemt måde. I stedet åbner tegnearkene for en mere undersøgende og legende tilgang – der efterfølgende kan være afsæt for en filosofisk samtale.

0
Du har 0 emner i kurven