TÆNK

TÆNK er en serie kort, der inspirerer til filosofisk eftertanke og samtale. Hver æske TÆNK indeholder 40 kort med filosofiske spørgsmål om et tema. Foreløbig er der udgivet 12 forskellige TÆNK, men flere er på vej…

Se de forskellige TÆNK i vores shop.
Vejledningen er digital og findes her.

Nedenfor kan du læse mere om baggrunden for TÆNK.

TÆNK i sammenhæng

TÆNK kan bruges på mange måder og i mange forskellige sammenhænge. Spørgsmålene i TÆNK kan fungere som samtalestartere blandt kollegaer, give anledning til faglig fordybelse hos elever eller være et fælles samlingspunkt i familien. TÆNK inviterer til eftertanke alene eller sammen med andre.

Gennem filosofiske samtaler om kortenes spørgsmål kan deltagerne i fællesskab undersøge temaets afkroge og mange aspekter. Derved får man som deltager indsigt i både egne og andres tanker.
Fælles for de temaer, som TÆNK præsenterer er, at de rummer mange filosofiske dimensioner. Der er altså tale om temaer, som har optaget filosoffer til alle tider og som stadig undersøges af fagfilosofien. TÆNK er både inspireret af fagfilosofien og af temaernes fremtræden i vores hverdagsliv og er derfor vedkommende for alle.

TÆNK kan bruges sammen med mange af Rum for Undren’s øvrige materialer, idet flere af temaerne fra TÆNK også optræder i andre udgivelser og spil. Se alle vores materialer i shoppen.