Normer og kritisk tænkning

Rum for Undren tilbyder workshops med fokus på, hvordan man gennem filosofi med børn og unge kan undersøge og udvikle kritisk tænkning i forhold til normer og fordomme.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Filosofi med børn og unge – normer og kritisk tænkning

Vi tilbyder workshops med særlig fokus på normer, fordomme og kritisk tænkning. Vores workshop klæder undervisere på, så de selv kan arbejde med normer og kritisk tænkning i undervisningen.

Gennem filosofiske undersøgelser og dialoger skal deltagerne arbejde med spørgsmål om, hvad normer og fordomme er, for derigennem at kunne forholde sig reflekterende og kritisk til eksisterende normer og fordomme. Der inddrages øvelser og materialer, der på forskellig måde giver anledning til filosofiske undersøgelser, dialog og refleksion.

Eksempler på fokusområder:

  • Herskende normer, fx i relation til køn, race, seksualitet, handicap
  • Normer, regler, lighed og værdier
  • Filosofisk tænkning og kritisk stillingtagen
  • Filosofi med børn og unge som en normkritisk og normkreativ tilgang
  • Filosofisk dialog og fordomme

For at tilrettelægge den bedst tænkelige workshop for jer, er det vigtigt at I forinden beskriver, om I har specifikke ønsker. Måske har I ønske om at arbejde med unge og diskrimination eller måske skal I have en temadag om unges normer. Kontakt os, så vi kan aftale nærmere om indholdet for workshoppen.

Kort workshop
Varighed: 3 timer
Pris: 11.500,- (ex. transport)
Max antal deltagere: 30
Bestil via mail

Lang workshop
Varighed: 6 timer
Pris: 15.000,- (ex. transport)
Max antal deltagere: 30
Bestil via mail

0
Du har 0 emner i kurven