Introduktion

Rum for Undren tilbyder både foredrag, workshops og uddannelsesforløb, der introducerer til arbejdet med filosofi med børn og unge.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Filosofi med børn og unge – introduktion

foredraget introduceres der til filosofi med børn og unge forstået som et praksisfelt, hvor børn og unge selv filosoferer. Der inddrages såvel teoretiske perspektiver som praktiske eksempler, ligesom der lægges vægt på, hvordan der kan arbejdes filosofisk i relation til jeres konkrete praksis, hvad enten I arbejder med børn eller unge.

Følgende centrale aspekter inddrages i foredraget:

 • Hvad er filosofi med børn?
 • Hvad kendetegner en filosofisk dialog – og hvori adskiller denne dialog sig fra andre former for samtale?
 • Hvordan formulerer man et filosofisk spørgsmål?
 • Hvad vil det sige at tænke filosofisk?
 • Hvilken rolle har den voksne?
 • Hvordan kan man filosofere i relation til forskellige fagområder?
 • Hvilke temaer er relevante?
 • Konkrete metoder, øvelser og materialer
 • Hvad siger forskningen om filosofi med børn?

I vores workshops suppleres ovenstående med inddragelse af forskellige hands-on øvelser, hvor deltagerne prøver kræfter med filosofiske øvelser og materialer, der er direkte anvendelige i praksis.

Endvidere kan følgende perspektiver inddrages:

 • Formål og mål med at filosofere med børn og unge.
 • Børns undren og nysgerrighed som drivkraft.
 • Relevante filosofiske temaer – afhængigt af målgruppe og fagområder.
 • Om at stille åbne spørgsmål og lytte.
 • Børn og unges stemme og perspektiv.
 • Fra børn og unges konkrete erfaringer til almene filosofiske betragtninger.
 • At skabe nærvær og fordybelse sammen med børn og unge.
 • Æstetiske dimensioner i filosofi med børn og unge.
 • Udvikling af filosofisk, kritisk og kreativ tænkning.

Vores uddannelsesforløb er tilrettelagt på samme måde som vores workshops, men mellem de tre kursusdage skal deltagere afprøve forskellige øvelser og materialer, som efterfølgenede vil indgå som omdrejningspunkt for refleksion og udvikling af praksis.

Endvidere vil det på uddannelsesforløbet være muligt at dykke ned i specifikke elementer som fx:

 • Børnelitteratur.
 • Arbejdet med specifikke temaer eller fag.
 • Inddragelse af kreativt-skabende processer, fx tegning, modellering eller fotografering.

Efter gennemført uddannelsesforløb modtager deltagerne et uddannelsesbevis.

Foredrag
Varighed: 1 time
Pris: 7.500,- (ex. transport)
Max antal deltagere: 200
Bestilling 
via mail

Kort workshop
Varighed: 3 timer
Pris: 9.000,- (ex. transport)
Max antal deltagere: 30
Bestil via mail

Lang workshop
Varighed: 6 timer
Pris: 12.500,- (ex. transport)
Max antal deltagere: 30
Bestil via mail

Uddannelsesforløb
Varighed: 3 moduler á 3 timer
Pris: 22.500,- (ex. transport)
Max antal deltagere: 25
Bestil via mail

0
Du har 0 emner i kurven