æstetiske dimensioner

 

Filosofi med børn og unge – æstetiske dimensioner

 

På denne workshop skal deltagerne arbejde med æstetisk-skabende processer i en blanding af oplæg fra underviserne og hands-on øvelser. Deltagerne vil få viden om det teoretiske fundament for den æstetisk-filosofiske arbejdsform, som har afsæt i både skabende, kunstneriske processer og filosofisk, sokratisk praksis. De eksempler og øvelser, som indgår i workshoppen, tilrettelægges således, at deltagerne efterfølgende kan bruge dem i egen undervisning.

Workshoppen er ikke rettet mod undervisning i bestemte fag og er derfor heller ikke forbeholdt kunst- eller filosofilærere. De arbejdsformer og tilgange, som præsenteres på workshoppen, er derimod relevante i de fleste fag, da der dels arbejdes med almene temaer som mod, identitet, natur, kærlighed osv., dels arbejdes med basale og lettilgængelige arbejds- og udtryksformer.

Har man som underviser særlige ønsker i forhold til tematisk fokus, kan dette sandsynligvis integreres i workshoppen.

Kunst og filosofi
Når man filosoferer, er der tale om, at man ved hjælp af sin tænkning undersøger verden omkring sig. I filosofi kommer tankerne til udtryk gennem ord og disse ord gør det muligt for andre at forstå, hvad man tænker.

Indenfor kunst taler man om, at kroppen tænker. Det, der udtrykkes med streger, farver eller former, er ikke blot et udtryk for noget, man har tænkt, men er derimod en proces, hvori tænkningen tager form.

På workshoppen præsenteres det, hvordan kunstneriske processer kan kombineres med filosofiske refleksioner og samtaler. Herved gøres de tanker, som former sig gennem hænderne, til genstand for refleksion, ligesom ens refleksioner også kan anspore den kunstneriske proces.

Kort workshop
Varighed: 3 timer
Pris: 11.500,- (ex. transport)
Max antal deltagere: 30
Bestil via mail

Lang workshop
Varighed: 6 timer
Pris: 15.000,- (ex. transport)
Max antal deltagere: 30
Bestil via mail

0
Du har 0 emner i kurven