Introduktion


Rum for Undren's vision er at understøtte børns og unges filosofiske tænkning. Vi har især fokus på grundskolen, men har også erfaringer fra andre sammenhænge, såvel private som institutionelle.

I forhold til udvikling af den pædagogiske praksis, tilbyder vi både at afholde kurser og workshops for voksne, gennemføre filosofiske undervisningsforløb for børn og unge, samt udvikle og opstille forskellige filosofiske udstillinger og undringsrum.

Nedenfor ses en oversigt over vores "tre veje" ind i det pædagogiske arbejde.

Har du ideer eller behov, som ikke fremgår af hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os.Undervisningsforløb og pilotprojekter i grundskolen

Vi tilbyder en række forskellige undervisningsforløb i skolerne - og kan også gennemføre forløb med andre temaer, såfremt skolen ønsker det.

Som led i vores arbejde tager vi også gerne ud på biblioteker, i foreninger eller andre steder, hvor skolebørn (eller store børnehavebørn) færdes.

Endelig tilbyder vi også udviklingsarbejde, hvor filosofi indføres i skolen i kortere eller længere tid.

Kontakt os for at høre mere.
Kurser, workshops og foredrag for voksne

Vi holder jævnligt kurser, workshops og foredrag for voksne, der på den ene eller anden måde arbejder med børn eller har en særlig interesse i at filosofere med børn og unge.

1-2 gange årligt afholdes et introduktionskursus på Godsbanen i Aarhus.

Kurser og foredrag bestilles af institutionen/kommunen og kan altid tilpasses målgruppens behov.
Udstillinger og undringsrum

Rum for Undren tilbyder løbende forskellige udstillinger og undringsrum, der har til hensigt at inspirere til filosofisk undren hos store og små.

Udstillingerne er som regel gratis.