workshops


Rum for Undren afholder forskellige kurser for voksne, der arbejder med børn og unge i forskellige pædagogiske sammenhænge. Se kursusoversigten nedenfor eller find den i en printvenlig PDF-udgave her.

I alle kurser er Rum for Undren’s særlige tilgang til filosofi med børn gennemgående. Denne er udviklet på baggrund af internationale studier, et løbende samarbejde med pædagoger og lærere, samt som følge af egne praksiserfaringer med børn gennem de seneste 5 år.

Vi får løbende tilbagemeldinger på vores kurser. Se et udvalg af disse her.


   
 

 

Foredrag om filosofi med børn

- Introduktion

Varighed: 1 time
Pris: 5.000,- (ex moms og evt. transport)

I foredraget præsenteres teoretiske perspektiver og praktiske eksempler på, hvad filosofi med børn er. Der lægges særlig vægt på den undringsorienterede og legende tilgang, som er karakteristisk for Rum for Undren’s arbejde.
 
Foredraget retter sig mod ansatte i børnehaver, skoler og kulturinstitutioner (fx biblioteker), og kan efter ønske være målrettet arbejdet med en bestemt aldersgruppe.

Bestil via mail her.
 

 

Kort workshop om filosofi med børn

- Introduktion og hands-on

Varighed: 3 timer
Max antal deltagere: 25
Pris: 6.000,- (ex moms og evt. transport)

På workshoppen præsenteres teoretiske perspektiver og praktiske elementer i arbejdet med den undringsorienterede og legende tilgang til filosofi med børn. Der lægges vægt på at kombinere teoretiske perspektiver med eksempler fra praksis, samt øvelser, hvor deltagerne også selv skubbes ud på filosofisk (usikker) grund. Desuden introduceres en række filosofiske materialer målrettet aldersgruppen.
Workshoppen tilrettelægges, så den passer til arbejdet med en eller flere aldersgrupper: Børnehave, indskoling, mellemtrin eller udskoling.

Bestil via mail her.
 

 

Lang workshop om filosofi med børn

- Grundig indføring og hands-on

Varighed: 6 timer
Max antal deltagere: 25
Pris: 8.500,- (ex moms og evt. transport)

Denne workshop er indholdsmæssigt opbygget på samme måde som workshoppen ovenfor, men rummer flere praktiske eksempler og øvelser. I denne workshop får deltagere derfor flere muligheder for selv at prøve kræfter med filosofiske aktiviteter, samt diskutere udfordringer og muligheder i det praktiske arbejde.
Workshoppen tilrettelægges, så den passer til arbejdet med en eller flere aldersgrupper: Børnehave, indskoling, mellemtrin eller udskoling.

Bestil via mail her.
 

 

Uddannelsesforløb i filosofi med børn


Varighed: 3 moduler á 3 timer
Max antal deltagere: 25
Pris: 14.500,- (ex moms og evt. transport)

Uddannelsesforløbet består af tre workshopdage á tre timer. Alle workshopdage vil rumme såvel teoretiske som praktiske perspektiver, ligesom deltagerne alle tre dage vil få mulighed for selv at afprøve filosofiske øvelser og materialer.
 
Modul 1: Her får deltagerne grundlæggende viden om filosofi med børn på såvel et teoretisk som praktisk niveau. Deltagerne får en række øvelser med sig, som efterfølgende kan bruges i praksis.
 
Modul 2: På dette modul udvider vi de teoretiske og praktiske perspektiver, og introducerer samtidig en række praktiske elementer som fx den filosofiske undringsproces, legende filosofi og filosofisk læsning. Vi tager samtidig fat i deltagernes egne erfaringer og sætter fokus på udfordringer i arbejdet.
 
Modul 3: I uddannelsesforløbets sidste modul retter vi opmærksomheden mod deltagernes muligheder for at udvikle egne øvelser og materialer med øje for den enkeltes fag og børnegruppe. Vi inddrager deltagernes erfaringer og undersøger i fællesskab, hvilke muligheder og udfordringer, feltet bringer.
 
Workshoppen tilrettelægges, så den passer til arbejdet med en eller flere aldersgrupper: Børnehave, indskoling, mellemtrin eller udskoling.
Kursusbevis og inspirationshæfte udleveres til deltagerne efter kurset.

Bestil via mail her.