Kurser

Rum for Undren afholder forskellige foredrag og kurser for voksne, der arbejder med børn og unge i forskellige pædagogiske sammenhænge.

I efteråret 2021 udbyder vi som noget nyt kurset Kunst-filosofisk arbejde med unge, der er målrettet undervisere i udskoling, efterskoler, ungdomsuddannelser og på højskoler.

Se alle vores kurser og foredrag nedenfor – eller kontakt os, hvis I har særlige ønsker.

Kunst-filosofisk arbejde med unge

– Oplæg og hands-on

Kort kursus
Varighed: 3 timer
Pris: 6.000,- (ex. moms og evt. transport)
Målgruppe: Undervisere i udskoling, på efterskoler, ungdomsuddannelser, højskoler
Max antal deltagere: 25

Langt kursus
Varighed: 6 timer
Pris: 8.500,- (ex. moms og evt. transport)
Målgruppe: Undervisere i udskoling, på efterskoler, ungdomsuddannelser, højskoler
Max antal deltagere: 25

På dette kursus præsenteres teoretiske perspektiver og praktiske elementer i det kunst-filosofiske arbejde med unge. I kurset inddrages perspektiver fra både kunstneriske og filosofiske processer, herunder kombinationen af disse. På kurset inddrages både teoretiske perspektiver, eksempler fra praksis, samt øvelser, hvor deltagerne selv prøver kræfter med kunstneriske og filosofiske processer.

Workshoppen inddrager elementer fra det kunst-filosofiske forløb om identitet, der er målrettet unge i udskoling, på efterskoler, ungdomsuddannelser og højskoler.

Læs mere om kurset her.
Bestil via mail her.

Filosofi med børn og unge

– Oplæg og hands-on

Kort kursus
Varighed: 3 timer
Pris: 6.000,- (ex. moms og evt. transport)
Målgruppe: Lærere og undervisere i grundskole, på efterskoler, ungdomsuddannelser, højskoler samt pædagoger i børnehave og skole/fritid
Max antal deltagere: 25

Langt kursus
Varighed: 6 timer
Pris: 8.500,- (ex. moms og evt. transport)
Målgruppe: Lærere og undervisere i grundskole, på efterskoler, ungdomsuddannelser, højskoler samt pædagoger i børnehave og skole/fritid
Max antal deltagere: 25

På kurset præsenteres teoretiske perspektiver og praktiske elementer i arbejdet med den undringsorienterede og legende tilgang til filosofi med børn og unge. Der lægges vægt på at kombinere teoretiske perspektiver med eksempler fra praksis, samt øvelser, hvor deltagerne også selv skubbes ud på filosofisk (usikker) grund. Desuden introduceres en række filosofiske materialer målrettet aldersgruppen.

Kurset tilrettelægges, så den passer til arbejdet med børn og unge i en eller flere aldersgrupper.

Bestil via e-mail her.

Kurset inspirerede mig i høj grad til at filosofere med mine elever… og jeg vil helt klart gøre brug af Rum for Undren’s øvelser og tilgang i min undervisning.

Indskolingslærer, Beder

Foredrag om filosofi med børn

Introduktion

Varighed: 1 time
Pris: 5.000,- (ex moms og evt. transport)

foredraget præsenteres teoretiske perspektiver og praktiske eksempler på, hvad filosofi med børn er. Der lægges særlig vægt på den undringsorienterede og legende tilgang, som er karakteristisk for Rum for Undren’s arbejde.

Foredraget retter sig mod ansatte i børnehaver, skoler og kulturinstitutioner (fx biblioteker), og kan efter ønske være målrettet arbejdet med en bestemt aldersgruppe.

Bestil via mail her.

Uddannelsesforløb i filosofi med børn

– Grundig indføring og hands-on

Varighed: 3 moduler á 3 timer
Max antal deltagere: 25
Pris: 14.500,- (ex moms og evt. transport)

Uddannelsesforløbet består af tre workshopdage á tre timer. Alle workshopdage vil rumme såvel teoretiske som praktiske perspektiver, ligesom deltagerne alle tre dage vil få mulighed for selv at afprøve filosofiske øvelser og materialer.
 
Modul 1: Her får deltagerne grundlæggende viden om filosofi med børn på såvel et teoretisk som praktisk niveau. Deltagerne får en række øvelser med sig, som efterfølgende kan bruges i praksis.
 
Modul 2: På dette modul udvider vi de teoretiske og praktiske perspektiver, og introducerer samtidig en række praktiske elementer som fx den filosofiske undringsproces, legende filosofi og filosofisk læsning. Vi tager samtidig fat i deltagernes egne erfaringer og sætter fokus på udfordringer i arbejdet.
 
Modul 3: I uddannelsesforløbets sidste modul retter vi opmærksomheden mod deltagernes muligheder for at udvikle egne øvelser og materialer med øje for den enkeltes fag og børnegruppe. Vi inddrager deltagernes erfaringer og undersøger i fællesskab, hvilke muligheder og udfordringer, feltet bringer.
 
Workshoppen tilrettelægges, så den passer til arbejdet med en eller flere aldersgrupper: Børnehave, indskoling, mellemtrin eller udskoling.

Kursusbevis og inspirationshæfte udleveres til deltagerne efter kurset.

Bestil via mail her.

Super kursus! Meget inspirerende og underholdende undervisere. Mange gode praksiseksempler, man nemt kan afprøve med børnene, bl.a. en helt ny indfaldsvinkel til læsning med børnene.

Skolepædagog, Flensborg