om TÆNK


TÆNK er en serie kort, der inspirerer til filosofisk eftertanke og samtale. Hver æske TÆNK indeholder 40 kort med filosofiske spørgsmål om et tema.

TÆNK findes i vores shop.

Nedenfor kan du læse mere om baggrunden for TÆNK samt finde inspiration til, hvordan kortene bruges i praksis. Vejledningen åbnes som pdf.
tænk i sammenhæng

TÆNK kan bruges på mange måder. De mange spørgsmål kan fungere som samtalestartere blandt kollegaer, give anledning til faglig fordybelse hos elever eller være et fælles samlingspunkt i familien. TÆNK inviterer til eftertanke alene eller sammen med andre.

Gennem filosofiske samtaler om kortenes spørgsmål kan deltagerne i fællesskab undersøge temaets afkroge og mange aspekter. Derved får man som deltager indsigt i både egne og andres tanker.

Fælles for de temaer, som TÆNK præsenterer er, at de rummer mange filosofiske dimensioner. Der er altså tale om temaer, som har optaget filosoffer til alle tider og som stadig undersøges af fagfilosofien. TÆNK er både inspireret af fagfilosofien og af temaernes fremtræden i vores hverdagsliv.

TÆNK kan bruges sammen med mange af Rum for Undren's øvrige materialer, idet flere af temaerne fra TÆNK også optræder i andre udgivelser og spil. Du vil snart kunne læse mere om de enkelte TÆNK-temaer og mulighederne for at bruge TÆNK sammen med andre materialer her på hjemmesiden.

Vejledningen til TÆNK kan hentes her.