Rum for UndrenRum for Undren's vision er at synliggøre og skabe rum for børns og unges undren og filosofiske tanker i såvel skoler og institutioner som i private og offentlige rum.

Vores arbejde tager afsæt i børns filosofiske undren, som viser sig i deres møde med verden. Denne undren er en central del af børns forsøg på at forstå og begribe verden. Med vores arbejde ønsker vi at vise, hvordan man kan skabe tid og rum for børns og unges filosofiske spørgsmål og tanker.
Arbejdsområder

Vi har særligt fokus på skolen, men mange af vores materialer kan også anvendes privat eller i eksempelvis daginstitutioner og lignende. Hovedparten af vores materialer udgives på eget forlag. Disse er både tilgængelige i vores egen webshop og via boghandlerne.

For skolens aktører, særligt lærere, pædagoger og ledere, afholder vi endvidere workshops og tilbyder uddannelsesforløb, samt skriver faglige indlæg, der udgives i forskellige fagblade. Sideløbende hermed gennemfører vi og deltager i forskellige udviklings- og pilotprojekter indenfor især skolens undervisningspraksis.

Med vores palet af udbud håber vi at inspirere børn, unge og voksne til at undre sig og skabe rum for fælles filosofiske samtaler i skolen.Ingolf og Arthur er på jagt efter "natur".
Men hvad gør de, 
når de møder en sten, et stykke papir eller måske mærker en regndråbe?


("Ordjagt" indgår i det digitale materiale Sprogrummet)

Filosofi...

I Rum for Undren arbejder vi for at give filosofien en plads i skolen, institutionen, fritidslivet og samfundet generelt.

Vi ønsker at sætte fokus på såvel det filosofiske indhold som den filosofiske tilgang. Det filosofiske indhold er det, børn og unge filosoferer over, det der ligger til grund for den filosofiske undren. Den filosofiske tilgang er den måde, hvormed vi møder hinanden i denne undren.

Vores vision er på denne baggrund at synliggøre hvordan og hvorfor filosofi med børn og unge bør praktiseres.

 

"Så længe jeg trækker vejret og har mine evner,
så længe skal jeg ikke stoppe med at
praktisere filosofi og udspørge jer
og eftersøge sandheden hos enhver, jeg møder."

(Sokrates' Forsvarstale).

♦ 
♦