Personale og samarbejdspartnere


Rum for Undren drives af Lho Høiris og Louise Nabe-Nielsen.Louise Nabe-Nielsen
Stifter, leder

[Lærer, cand.pæd.fil. med mere...]

Louise arbejder især med udvikling af feltets teoretiske fundament, herunder afholdelse af kurser. Desuden varetager hun den skriftlige del af materialeudviklingen.


Lho Høiris
Stifter, leder

[Arkitekt, billedkunstner]

Lho arbejder primært med udvikling af forskellige billedlige og grafiske udtryk, der kan danne ramme om filosofisk undren hos små og store.

 


Samarbejdspartnere

Rum for Undren samarbejder løbende med en række institutioner, kommuner, skoler m.fl. om forskellige projekter, der relaterer sig til filosofi med børn. Projekterne varierer fra kortere udviklings- eller pilotprojekter til længerevarende projekter.
 
Udover de partnere, som er nævnt nedenfor, har Rum for Undren også løbende forskellige samarbejder med pædagoger og lærere, der afprøver vores materialer og ideer i deres daglige møde med børnene.


 • Vejle Kommune: Samarbejde omkring udvikling af skolens praksis med implementering af filosofi med børn.
 • Dokk1Samarbejde om markering af Filosofiens Dag (3. torsdag i november), samt løbende afholdelse af filosofiske workshops og udstillinger for børn og unge.
 • Gyldendal UddannelseSamarbejde og sparring omkring udvikling og udgivelse af filosofiske materialer til skole og børnehave.
 • GodsbanenProjektplads, udstillinger, projektudvikling mm.
 • Teater RefleksionSamarbejde om udvikling af filosofisk undervisningsmateriale i tilknytning til teatrets forestillinger.
 • Vorrevangskolen, AarhusPartnerskabsskole; udvikling af såvel materialer som praksis i tæt samarbejde med skolens lærere og pædagoger.
 • Sløngeldage: Afholdelse af den årlige "Bogdag for Bette Lorte", hvor Rum for Undren gennemfører filosofiske workshops.

 

Netværk og sparring

Rum for Undren har et stort netværk indenfor det pædagogiske, filosofiske, kunstneriske og kulturelle område. Har du særlige erfaringer, viden eller andet, som er afgørende for vores virke, er du velkommen til at kontakte os...
 
 • Thomas Wartenberg, ph.d. i filosofi, Professor Emeritus at Mount Holyoke University, Massachusetts, USA, stifter af Teaching Children Philosophy
 • Finn Thorbjørn Hansen, ph.d. i pædagogisk filosofi, professor i filosofisk og dialogisk praksis, AAU
 • Sine Herholdt, cand. pæd., ph.d. i undringsdreven innovation
 • Mette Køhlert, cand. mag. i anvendt filosofi, stifter og ejer af ReConnect
 • Ulla Steen Christiansen, pædagog, stifter af Trøjborg Kulturværksted
 • Michael Nonboe, cand. mag i idéhistorie, redaktør, Klim
 • Henrik Krog Nielsen, stifter og ejer af Forlaget X
 • Karen Prins, ph.d., lektor i pædagogik, UCC
 • Irma Petersen, tidligere lektor ved læreruddannelsen
 • Majken Baggesgaard Banke: Ejer af Alba of Denmark, som har stået for påklædning af Koldbakke-karaktererne.

 
    
    
Tidligere samarbejdspartnere

 • Aarhus Kommune, Børn & Unge (CFL)Samarbejde med konsulenter, lærere og pædagoger om pilotprojekt med fokus på udvikling af filosofisk materiale til indskolingen (afsluttet).