Organisation og formål


 
Rum for Undren blev stiftet i september 2014 af Lho Høiris og Louise Nabe-Nielsen.

Vores arbejde med at filosofere med børn og unge har dog rødder tilbage til 2012, hvor Louise gennemførte det første pilotprojekt omkring implementering af filosofi i børnehaven.


1. juli 2018 blev Rum for Undren omorganiseret og fungerer i dag som en non-profit organisation (ikke-erhvervsdrivende forening).

På siden her er præsenteret en række uddrag fra Rum for Undren's vedtægter. De samlede vedtægter findes desuden via linket
 her.

 
 
 

 

Formål

Uddrag af Rum for Undren's formål:

   jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj kk Rum for Undren's formål er at udvikle og udbrede filosofi med børn og unge indenfor både institutions- og uddannelsesområder, samt indenfor børn og unges kultur- og fritidsliv.

Foreningen arbejder for at udvikle filosofi med børn indenfor rammerne af en hermeneutisk-fænomenologisk tradition, hvor æstetiske, legende og eksperimenterende dimensioner spiller en central rolle.

Foreningen lægger vægt på at udvikle filosofi med børn i praksis og samtidig udvikle feltets teoretiske fundament. Dette gøres eksempelvis ved gennemførelse af udviklings-, forsøgs- og forskningsprojekter, ved udvikling af materialer (undervisningsmaterialer, fagbøger og informationsmateriale), ved afholdelse af events og temadage, samt ved udbud af kurser og lign.

I sine indsatser implementerer foreningen Rum for Undren viden og forskning indenfor feltet, samt indgår i forskellige former for samarbejde med aktører indenfor såvel institutions- og uddannelsesverdenen som indenfor kultur- og fritidsområdet.

(Rum for Undren's Vedtægter, §2 stk. 2).Medlemskab og kontingent

De samlede vilkår vedrørende medlemsskab fremgår af vedtægterne.Bestyrelse

Bestyrelsen er under konstitution.
Den endelige bestyrelse forventes at blive præsenteret i ultimo 2020.Samarbejde og faglig tilknytning

Rum for Undren samarbejder løbende med forskellige personer og institutioner af såvel kulturel som uddannelsesmæssig karakter.

Desuden er Rum for Undren medlem af den internationale organisation SOPHIA - European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children, hvis formål er at styrke det europæiske samarbejde mellem forskellige aktører indenfor området "filosofi med børn", samt ICPIC - The International Council of Philosophical Inquiry with Children, der repræsenterer og samler forskellige aktører indenfor filosofi med børn over hele verden.