Personale og samarbejdspartnere


I Rum for Undren er vi en lille flok, der i fællesskab arbejder for at fremme filosofi med børn. Hver især løfter vi en vigtig opgave i vores vision om at skabe mere rum for undren og filosofisk tænkning blandt børn og unge rundt om i samfundet.
 

Medarbejdere og frivilligeLouise Nabe-Nielsen
Stifter

[Lærer, cand.pæd.fil. med mere...]

Louise arbejder især med udvikling af feltets teoretiske fundament, herunder afholdelse af kurser. Desuden varetager hun den skriftlige del af materialeudviklingen.


Lho Høiris
Stifter

[Arkitekt, billedkunstner]

Lho arbejder primært med udvikling af forskellige billedlige og grafiske udtryk, der kan danne ramme om filosofisk undren hos små og store.

 


David Mark Larsson
Koordinator for praksisforløb

[Cand.mag. i filosofi og japansk]
##artikelstart##
David varetager de mange filosofiske forløb rundt om på skolerne, og bidrager desuden til udvikling af feltets teoretiske fundament.
Endvidere står David ofte i spidsen for Rum for Undren's engagement i udlandet, og har blandt andet repræsenteret Rum for Undren i Portugal og Makedonien.
##artikelslut##


Lasse Hvergel
Frivillig, filosofiske forløb

[Lærer, stud.pæd.fil.]
##artikelstart##
"Det vigtigste skolen skal, er for mig at forberede eleverne til den fremtid, de hvert øjeblik går i møde. Denne fremtid er naturligvis ukendt, men ikke desto mindre er den et grundvilkår ved deres, ja faktisk alles nutidige liv.
Der er mange måder at forberede eleverne på og meget fagligt indhold, der kan tilføres denne proces, hvilket skolen allerede fornemt favner igennem dets mange fag og lærernes engagement. Men vi glemmer til en vis grad at tage hånd om de vilkår og fænomener, vi i virkeligheden ikke kender svaret på - noget vi alle møder og alle undres over. Spørgsmålene om fx døden, kærligheden og ondskaben og blot det, hvad en ven i virkeligheden er? Ved at anlægge et større fokus på disse spørgsmål, tror jeg at vi alle kan forberedes bare lidt bedre på den usikre fremtid. Til dette er filosofien og især filosofi med børn en glimrende indgangsvinkel."
##artikelslut##


Haydar Maanaki
Frivillig, filosofiske forløb

[Studerende: idéhistorie og engelsk]

"At lave filosofiske forløb med børn i forskellige aldre, finder jeg først og fremmest fornøjeligt, men samtidig giver det mig også et spændende indblik i og erfaring af, hvordan børnene agerer, når de drages ind i filosofiens verden. Det skønne ved det frivillige arbejde er at opleve, at børnene ikke kun udviser et godt sind, men at de ganske vist også gør aktivt brug af den under praksisforløbene."


Karoline B. Rasmussen
Frivillig, filosofiske forløb

[Cand.mag i anvendt filosofi med mere...]


Samarbejdspartnere

Rum for Undren samarbejder løbende med en række institutioner, kommuner, skoler m.fl. om forskellige projekter, der relaterer sig til filosofi med børn. Projekterne varierer fra kortere udviklings- eller pilotprojekter til længerevarende projekter.
Udover de partnere, som er nævnt nedenfor, har Rum for Undren også løbende forskellige samarbejder med pædagoger og lærere, der afprøver vores materialer og ideer i deres daglige møde med børnene.


 • Vejle Kommune: Samarbejde omkring udvikling af skolens praksis med implementering af filosofi med børn.
 • Dokk1Samarbejde om markering af Filosofiens Dag (3. torsdag i november), samt løbende afholdelse af filosofiske workshops og udstillinger for børn og unge.
 • Gyldendal UddannelseSamarbejde og sparring omkring udvikling og udgivelse af filosofiske materialer til skole og børnehave.
 • GodsbanenProjektplads, udstillinger, projektudvikling mm.
 • Teater RefleksionSamarbejde om udvikling af filosofisk undervisningsmateriale i tilknytning til teatrets forestillinger.
 • Vorrevangskolen, AarhusPartnerskabsskole; udvikling af såvel materialer som praksis i tæt samarbejde med skolens lærere og pædagoger.
 • Sløngeldage: Afholdelse af den årlige "Bogdag for Bette Lorte", hvor Rum for Undren gennemfører filosofiske workshops.

 

Netværk og sparring

Rum for Undren har et stort netværk indenfor det pædagogiske, filosofiske, kunstneriske og kulturelle område. Har du særlige erfaringer, viden eller andet, som er afgørende for vores virke, er du velkommen til at kontakte os...
 
 • Thomas Wartenberg, ph.d. i filosofi, Professor Emeritus at Mount Holyoke University, Massachusetts, USA, stifter af Teaching Children Philosophy
 • Finn Thorbjørn Hansen, ph.d. i pædagogisk filosofi, professor i filosofisk og dialogisk praksis, AAU
 • Sine Herholdt, cand.pæd., ph.d.-studerende i undringsdreven innovation, AAU
 • Mette Køhlert, cand.mag. i anvendt filosofi, stifter og ejer af ReConnect
 • Ulla Steen Christiansen, pædagog, stifter af Trøjborg Kulturværksted
 • Michael Nonboe, cand. mag i idéhistorie, redaktør, Klim
 • Henrik Krog Nielsen, stifter og ejer af Forlaget X
 • Karen Prins, lektor i pædagogik, UCC, ph.d.-studerende
 • Irma Petersen, tidligere lektor ved læreruddannelsen
 • Majken Baggesgaard Banke: Ejer af Alba of Denmark, som har stået for påklædning af Koldbakke-karaktererne.

 
    
    
Tidligere samarbejdspartnere

 • Aarhus Kommune, Børn & Unge (CFL)Samarbejde med konsulenter, lærere og pædagoger om pilotprojekt med fokus på udvikling af filosofisk materiale til indskolingen (afsluttet).