workshops

Rum for Undren tilbyder forskellige workshops målrettet voksne, der arbejder med børn og unge.

Filosofi med børn og unge

 

På workshoppen introduceres der til, hvordan man kan inddrage filosofi, når man arbejder med børn og unge. Workshoppen har et bredt sigte og kan derfor tilgodese alle skolens fagområder samt SFO og børnehave.

I workshoppen kombineres teoretiske perspektiver med eksempler fra praksis. Desuden introduceres der til en række øvelser og materialer, som er anvendelige, hvad enten man har fokus på et bestemt fagområde eller en bestemt børne-/ungegruppe.

Kurset tilrettelægges, så den passer til arbejdet med børn og unge i en eller flere aldersgrupper.

Læs mere om kurset.
Bestil via e-mail.

Workshoppen inspirerede mig i høj grad til at filosofere med mine elever… og jeg vil helt klart gøre brug af Rum for Undren’s øvelser og tilgang i min undervisning.

Indskolingslærer, Beder

Kunst-filosofisk arbejde med børn og unge

På denne workshop lægges der særligt vægt på, hvordan man kan inddrage æstetiske arbejdsformer, når man praktiserer filosofi med børn og unge.

Workshoppen henvender sig til alle, der ønsker at filosofere med børn og unge, men som samtidig ønsker at inddrage kreative og æstetiske arbejdsformer, hvad enten det er i danskundervisning, kristendom, natur/teknologi eller noget fjerde. Alle fagområder kan tilgodeses, herunder også arbejdet i SFO eller børnehave.

I workshoppen inddrages både teoretiske perspektiver, eksempler fra praksis samt øvelser, hvor deltagerne selv prøver kræfter med kunstneriske og filosofiske processer. 

Læs mere om kurset.
Bestil via mail.

Uddannelsesforløb i filosofi med børn

Uddannelsesforløbet består af tre workshopdage á tre timer. Alle workshopdage vil rumme såvel teoretiske som praktiske perspektiver, ligesom deltagerne alle tre dage vil få mulighed for selv at afprøve filosofiske øvelser og materialer.

Modul 1: Her får deltagerne grundlæggende viden om filosofi med børn på såvel et teoretisk som praktisk niveau. Deltagerne får en række øvelser med sig, som efterfølgende kan bruges i praksis.

Modul 2: På dette modul udvider vi de teoretiske og praktiske perspektiver, og introducerer samtidig en række praktiske elementer som fx den filosofiske undringsproces, legende filosofi og filosofisk læsning. Vi tager samtidig fat i deltagernes egne erfaringer og sætter fokus på udfordringer i arbejdet.

Modul 3: I uddannelsesforløbets sidste modul retter vi opmærksomheden mod deltagernes muligheder for at udvikle egne øvelser og materialer med øje for den enkeltes fag og børnegruppe. Vi inddrager deltagernes erfaringer og undersøger i fællesskab, hvilke muligheder og udfordringer, feltet bringer.

Workshoppen tilrettelægges, så den passer til arbejdet med en eller flere aldersgrupper: Børnehave, indskoling, mellemtrin eller udskoling.

Kursusbevis og inspirationshæfte udleveres til deltagerne efter kurset.

Læs mere om kurset.
Bestil via mail.

Super kursus! Meget inspirerende og underholdende undervisere. Mange gode praksiseksempler, man nemt kan afprøve med børnene, bl.a. en helt ny indfaldsvinkel til læsning med børnene.

Skolepædagog, Flensborg

Uddannelsesforløb
Varighed: 3 moduler á 3 timer
Pris: 14.500,- (ex. moms og evt. transport)
Max antal deltagere: 25
Målgruppe:

  • Lærere og undervisere i folkeskolen, på friskoler, privatskoler og efterskoler
  • Pædagoger og pædagogisk personale i børnehave, grundskole og SFO