foredrag

Rum for Undren afholder foredrag, der introducerer til feltet filosofi med børn.

Filosofi med børn og unge – intro

foredraget introduceres der til filosofi med børn og unge forstået som et praksisfelt, hvor børn og unge selv filosoferer. Der inddrages såvel teoretiske perspektiver som praktiske eksempler, ligesom der lægges vægt på, hvordan der kan arbejdes filosofisk i relation til den konkrete praksis, hvad enten det er i skole, SFO eller børnehave.

Følgende centrale aspekter inddrages:

 • Hvornår er noget filosofisk?
 • Hvad kendetegner en filosofisk dialog?
 • Hvad vil det sige at være “åben”?
 • Hvilken rolle spiller undren?
 • Hvordan formulerer man et filosofisk spørgsmål?
 • Hvad vil det sige at tænke filosofisk?
 • Hvilken rolle har den voksne?
 • Hvordan kan man inddrage læremidler og øvelser?

Alt efter ønske kan der endvidere inddrages perspektiver knyttet til den specifikke målgruppe. Fx:

 • Hvordan filosofere i relation til et bestemt fagområde, fx dansk eller natur/teknologi?
 • Hvordan arbejde med filosofi indenfor fritidspædagogik, fx SFO?
 • Hvilke muligheder rummer læreplanstemaerne for at praktisere filosofi med børn?
 • Hvordan kan man arbejde med børn, der ikke er sprogligt stærke?
 • Hvordan kan man inddrage børnebøger eller andre materialer, når man filosoferer med børn?

Der tages altid højde for den specifikke målgruppe, som er til stede.

Bestil via mail.

Varighed: 1 time
Pris: 5.000,- (ex. moms og evt. transport)
Målgruppe:

 • Lærere og undervisere i folkeskolen, på friskoler, privatskoler og efterskoler
 • Pædagoger og pædagogisk personale i børnehave, grundskole og SFO

 Praktisk: Ved bestilling aftales nærmere ang. tid, sted samt særlige ønsker.