hvem er jeg? hvem er du?

– Kunst-filosofisk workshop om identitet

Se forløbet nedenfor eller som pdf.

 

Kort workshop
Varighed: 3 lektioner
Pris: 3.000,- (ex. moms og evt. transport)
Målgruppe: Udskoling, efterskoler, ungdomsuddannelser, højskoler
Udbydes: Torsdage og fredage i efteråret 2021
Bestil på e-mail.

Lang workshop
Varighed: 6 lektioner
Pris: 6.000,- (ex. moms og evt. transport)
Målgruppe: Udskoling, efterskoler, ungdomsuddannelser, højskoler
Udbydes: Torsdage og fredage i efteråret 2021
Bestil på e-mail.

Om workshoppen
I denne workshop skal deltagerne arbejde med portrætter og selvportrætter gennem forskellige tegneøvelser og ved brug af forskellige teknikker. Undervejs i arbejdet inddrages filosofiske perspektiver og samtaler, som ansporer deltagerne til at reflektere over sig selv og hinanden, identitet og selvforståelse.

I workshoppen indgår to spor.

Kunstspor – vi tegner os selv og hinanden:

  • Intro til tegneøvelser: Om identifikation, identitet og billedmageri.
  • Små portrætøvelser som træner øjet.
  • Selvportrætter: Vi tegner os selv med brug af forskellige teknikker.
  • Transformationsøvelser der munder ud i selvportrætter.

Filosofispor – vi filosoferer sammen:

  • Intro til filosofiens væsen.
  • Om at filosofere mens man tegner.
  • Filosofisk samtale: Nedslag i processen med fokus på filosofiske spørgsmål og fælles samtale.

I workshoppens kunstspor vil deltagerne tegne sig selv og hinanden gennem forskellige øvelser med brug af papir, blyant, kridt og andre redskaber. Hvad sker der med portrætterne hvis de deformeres, fx hvis øjnene gøres store, ansigtet udtrykker vrede eller munden gøres skæv? Hvad kommer til udtryk i tegningerne, hvad ligger til grund for disse fremstillinger og hvordan påvirker det ens selvbillede?

I workshoppens filosofispor vil deltagerne gennem filosofisk tænkning og samtale sætte ord på deres portrætter og dette at fremstille og udtrykke sig. Hvilken identitet kommer til udtryk i tegningerne? Hvilke forforståelser og værdier ligger til grund for disse udtryk? Hvad betyder fremstilling for egen og andres identitet?

Unge og identitet
Selvbilleder, selvfremstilling, selviscenesættelse… At fremstille sig selv og hinanden på forskellig måde ses overalt i vores omgivelser; på reklamesøjler, i biografiske værker og ikke mindst på sociale medier.

Unge er særligt aktive på de sociale medier, og deres måde at præsentere sig selv på har mange udtryk. Der retoucheres, nogle detaljer viskes bort, andre fremhæves. Men hvilke refleksioner ligger bag alle disse selvfremstillinger? Og hvilke billeder toner frem hos de unge, når de samtidig er modtagere af andres selvfremstillinger?

I workshoppen arbejdes der med unges fremstillinger, men til forskel fra processen på sociale medier, skal deltagerne samtidig reflektere over de mange billeder. Hvad ønsker jeg at sige med mit portræt? Hvad gør andres billeder ved mig? Hvordan udtrykker jeg mig om andre? Hvad betyder de forskellige udtryk for vores fællesskaber?

Kunst og filosofi
Når man filosoferer, er der tale om at man ved hjælp af sin tænkning undersøger verden omkring sig. I filosofi kommer tankerne til udtryk gennem ord og disse ord gør det muligt for andre at forstå, hvad man tænker.

Indenfor kunst taler man om, at kroppen tænker. Det, der udtrykkes med streger, farver eller former, er ikke blot et udtryk for noget, man har tænkt, men er derimod en proces, hvori tænkningen tager form.

I workshoppen kombineres kunstneriske processer med filosofiske refleksioner og samtaler. Derved gøres de tanker, som former sig gennem hænderne, til genstand for refleksion, ligesom ens refleksioner kan anspore den kunstneriske proces.

Om Rum for Undren
Rum for Undren arbejder i krydsfeltet mellem kunst og filosofi. På baggrund af mange års udviklingsarbejde i forskellige pædagogiske kontekster, har Rum for Undren udviklet forskellige workshops og kurser samt en lang rækker materialer. Lho Høiris er uddannet arkitekt og arbejder med kunst i forskellige afskygninger, herunder som udøvende billedkunstner og illustrator samt som underviser. Louise Nabe-Nielsen er lærer og cand.pæd. i pædagogisk filosofi og arbejder med filosofi og filosofisk praksis i relation til pædagogik, herunder som underviser og forfatter.

Materialer
Uddannelsesstedet stiller selv materialer til rådighed for workshoppen. Der er primært tale om standard materialer i form af papir, blyanter mv. Hvad der konkret skal anvendes aftales med Rum for Undren forud for workshoppen.

Forkundskaber
Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage i workshoppen, hverken kunstnerisk eller filosofisk. Afhængigt af deltagerne tilpasses workshoppen undervejs. Derved kan nogle af de påtænkte øvelser udgå eller andre kan inddrages.