filosofi med børn


Rum for Undren arbejder indenfor den tradition, man kalder filosofi med børn. Der findes mange forskellige retninger og tilgange, som dog alle har det til fælles, at der i det pædagogiske arbejde sættes fokus på børns tanker om filosofiske temaer, dvs. temaer, som gennem historien og til stadighed optager såvel filosoffer som almindelige mennesker.
 
Rum for Undren's forskellige materialer skal alle ses i lyset af en særlig forståelse af filosofi med børn. Her udgør begreber som undren, æstetik og leg nogle centrale dimensioner. I bogen Filosofi i skolen - undervisningens rum for undren af Louise Nabe-Nielsen præsenteres hovedtrækkene i den tænkning, som er grundlaget for Rum for Undren's arbejde.

Nedenfor findes referencer til artikler, interviews og lignende, hvor forskellige dimensioner af Rum for Undren's tænkning er udfoldet.

Læs også vores korte introduktion til feltet her.


 
  


Videopræsentation


Følg med på Rum for Undren's egen YouTube kanal, hvor der med tiden vil komme flere film til.
BØGER

 • Nabe-Nielsen, Louise & Lho Høiris (2017). Filosofi med børn - 10 øvelser. Rum for Undren (kun til kursister).ARTIKLER

 • Nabe-Nielsen, Louise (2020). Undren på skoleskemaet? I: Religionslæreren. Tidsskrift for religionsundervisning i Danmark, 1/2020 (s. 12-14). Religionslærerforeningen.
 • Nabe-Nielsen, Louise (2019). Når PLC vækker undren. I: Børn & Bøger. Magasinet om dannelse, medier og læring, nr. 8, 2019 (s. 16-17). Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre.
 • Nabe-Nielsen, Louise (2017). Målbar undren? Publiceret på bloggen Filosofi med børn på folkeskolen.dk, januar 2017.
 • Nabe-Nielsen, Louise (2016). Kan man være venner med en løve? Filosofi med børn i børnehaven. I: ULF i Aarhus. Undervisnings- og læringsforløb 0-6 år (s. 56). Aarhus Kommune.
 • Nabe-Nielsen, Louise (2015). Sprogrummet - et digitalt undringsrum. I: It, medier & læring, 4/2015 (s. 38-41).
 • Nabe-Nielsen, Louise (2013). Filosofi med børn i skolen – et gensyn med skolens dannelsesopgave. I: Religionslæreren. Tidsskrift for religionslærere i Danmark, 5/2013 (s. 3-5). Religionslærerforeningen.
 • Nabe-Nielsen, Louise (2013). Børns dannelse – om filosofi med børn i almenpædagogikken. I: Århus Pædagoger, 4/2013 (s. 5-6).
 • Nabe-Nielsen, Louise (2013). Kan man blive uendelig gammel? Et projekt om filosofisk praksis og kreativitet. I: Århus Pædagoger, 1/2013 (s. 13).

Følg Louises indlæg om filosofi i skolen via hendes blog på folkeskolen.AFRAPPORTERINGER

 • Nabe-Nielsen, Louise & Lho Høiris (2018). Filosofi i skolen. Udviklingsprojekt i Aarhus Kommune. Intern afrapportering.
 • Nabe-Nielsen, Louise (2013). Filosofi og kreativitet i daginstitutionen. Rapport om udviklingsprojekt i Risvangen Dagtilbud. Publiceret på BUPL's hjemmeside, juni 2013.INTERVIEW

 • Christensen, Line Møller (2019). Børn kan lære at forstå sig selv og verden med filosofi. I: Magasinet Godsbanen, jan. 2019 (s. 32-34). Fine Spind.
 • Ulrikkeholm, Bent (2012). Du skal undre dig. I: Jysk Børneforsorgs nyhedsblad, dec. 2012.BIDRAG TIL ANDRE UDGIVELSER


Louise har bidraget med filosofiske spørgsmål til følgende udgivelser:
 • Henriette Brun (2019), Worfor! Forunderlige fortællinger i et legende naturvidenskabeligt univers. Dafolo.
 • Naja Marie Aidt & Mette Marcussen (2019), Huller på hjernen. Gyldendal.
 • Hanne Kvist (2019), And i rummet. Gyldendal.
 • Mette Hegnhøj & Akin Duzakin (2019), Nina tør alt. Gyldendal.
 • Jesper Wung-Sun & Mikkel Straarup Møller (2019), Hullet i kloden. Gyldendal.Billedgalleri


  
Børns forståelse af verden udtrykkes ikke kun gennem en tankemæssig, filosofisk undren, men ses også i børnenes egne æstetiske udtryk.


  
Også den legende dimension har stor betydning i vores arbejde. Vi er særligt optagede af at lege med grænserne for, hvad der er virkeligt.


  
Når vi filosoferer med børn kan det både foregå med små og store grupper