filosofi med børn


Rum for Undren arbejder indenfor den tradition, man kalder filosofi med børn. Der findes mange forskellige retninger og tilgange, som dog alle har det til fælles, at der i det pædagogiske arbejde sættes fokus på børns tanker om filosofiske temaer, dvs. temaer, som gennem historien og til stadighed optager såvel filosoffer som almindelige mennesker.
 
Rum for Undren's forskellige materialer skal alle ses i lyset af en særlig forståelse af filosofi med børn. Her udgør begreber som undren, æstetik og leg nogle centrale dimensioner. I bogen Filosofi i skolen - undervisningens rum for undren af Louise Nabe-Nielsen præsenteres hovedtrækkene i den tænkning, som er grundlaget for Rum for Undren's arbejde.

Nedenfor findes desuden referencer til artikler, interviews og lignende, hvor forskellige dimensioner af tænkningen er udfoldet. Endelig findes en kort og printvenlig introduktion via linket her.


 
  


Videopræsentation


Følg med på Rum for Undren's egen YouTube kanal, hvor der med tiden vil komme flere film til.
BØGER

 • Nabe-Nielsen, Louise (2019). Filosofi i skolen. Hans Reitzels Forlag.
 • Nabe-Nielsen, Louise & Lho Høiris (2017). Filosofi med børn - 10 øvelser. Rum for Undren (kun til kursister).ARTIKLER

 • Målbar undren? Publiceret på bloggen Filosofi med børn på folkeskolen.dk, januar 2017.

Følg Louises indlæg om filosofi i skolen via hendes blog på folkeskolen.AFRAPPORTERINGER

 • Filosofi i skolen. Udviklingsprojekt i Aarhus Kommune. Intern afrapportering, 2018.INTERVIEW

 • Christensen, Line Møller (2019), Børn kan lære at forstå sig selv og verden med filosofi. Magasinet Godsbanen, jan. 2019 (s. 32-34).
 • Ulrikkeholm, Bent (2012), Du skal undre dig. Artikel i Jysk Børneforsorgs nyhedsblad, dec. 2012.BIDRAG TIL ANDRE UDGIVELSER


Louise har bidraget med filosofiske spørgsmål til følgende udgivelser:
 • Henriette Brun (2019), Astronomens campingferie. Dafolo.
 • Naja Marie Aidt & Mette Marcussen (2019), Huller på hjernen. Gyldendal.
 • Hanne Kvist (2019), And i rummet. Gyldendal.
 • Mette Hegnhøj & Akin Duzakin (2019), Nina tør alt. Gyldendal.
 • Jesper Wung-Sun & Mikkel Straarup Møller (2019), Hullet i kloden. Gyldendal.Billedgalleri


  
Børns forståelse af verden udtrykkes ikke kun gennem en tankemæssig, filosofisk undren, men ses også i børnenes egne æstetiske udtryk.


  
Også den legende dimension har stor betydning i vores arbejde. Vi er særligt optagede af at lege med grænserne for, hvad der er virkeligt.


  
Når vi filosoferer med børn kan det både foregå med små og store grupper