filosofi i hverdagen

I Rum for Undren er vi optaget af at filosofere. Vi tager afsæt i menneskets erfaringer, som vi underkaster forskellige filosofiske undersøgelser, hvor både kunst og fagfilosofi bidrager med vigtige perspektiver og nuancer.

“Så længe jeg trækker vejret og har mine evner, så længe skal jeg ikke stoppe med at praktisere filosofi og udspørge jer eftersøge sandheden hos enhver, jeg møder.”

Sokrates' forsvarstale

Ingolf og Arthur er på jagt efter “natur”. Men hvad gør de, når de møder en sten, et stykke papir eller måske mærker en regndråbe?

Ordjagt handler om vores sprog og vores opfattelse af forskellige fænomener. Selvom vi måske har en klar forståelse af, hvad natur er, så er det ikke sikkert, at vi kan udtrykke det sprogligt.

(Ordjagt indgår i det digitale materiale Sprogrummet).

Filosofi med børn

Rum for Undren arbejder indenfor den tradition, man kalder filosofi med børn. Der findes mange forskellige retninger og tilgange, som dog alle har det til fælles, at der i det pædagogiske arbejde sættes fokus på børns tanker om filosofiske temaer, dvs. temaer, som gennem historien og til stadighed optager såvel filosoffer som almindelige mennesker.

Rum for Undren’s forskellige materialer skal alle ses i lyset af en særlig forståelse af filosofi med børn. Her udgør begreber som undren, æstetik og leg nogle centrale dimensioner. I bogen Filosofi i skolen – undervisningens rum for undren af Louise Nabe-Nielsen præsenteres hovedtrækkene i den tænkning, som er grundlaget for Rum for Undren’s arbejde.

Nedenfor findes referencer til artikler, interviews og lignende, hvor forskellige dimensioner af Rum for Undren’s tænkning er udfoldet.

Læs også vores korte introduktion til feltet her.