Filosofiklub


Filosofiklubben er Rum for Undren's klub for unge, der ønsker at filosofere i fællesskab med andre. I klubben mødes vi om en fælles undren og med ønsket om at tænke sammen.
Hvad filosoferer vi over?

I filosofiklubben tager vi hver gang fat i et filosofisk tema, som Rum for Undren's formidlere har forberedt. Ved hjælp af forskellige tankevækkere som for eksempel billeder, litterære udtryk og kortfilm præsenterer vi filosofiske spørgsmål, der kan vække undren og filosofisk eftertanke.

Rum for Undren's formidlere sikrer, at samtalen forbliver filosofisk og at vi i fællesskab undersøger temaet i de retninger, som er relevant.

De filosofiske temaer i klubben kan fx handle om normalitet, retfærdighed, menneskets værdi og frihed, og afføder spørgsmål om, hvem der bestemmer over det normale, om retfærdighed handler om fordeling eller tilfældighed, om nogle mennesker er mere værdifulde end andre, og om frihed findes.

Vi lægger vægt på deltagernes egen undren og de erfaringer, som hver især har. Som sådan er det ikke hensigten med filosofiklubben at give deltagerne en indføring i fagfilosofien, men derimod om at skabe rum for et undringsfællesskab omkring dagens tema.


Om deltagerne

Målgruppen i filosofiklubben er unge fra 13 år. Hvis aldersspredningen bliver for stor opdeler vi klubben i mindre enheder - så kom endelig forbi uanset om du er 13 eller 23 år.

Der kræves absolut ingen forkundskaber for at deltage i filosofiklubben. Du kan møde op hvis du blot er nysgerrig efter at se, hvad klubben går ud på, eller fordi du er optaget af filosofiske spørgsmål og gerne vil prøve at filosofere sammen med andre. Du kan også møde op for at undersøge, hvad du egentlig selv tænker eller måske blot fordi du ofte undrer dig over stort eller småt. 


Praktisk

I efteråret 2018 er filosofiklubben en forsøgsordning, som udbydes i tæt samarbejde med DOKK1 i Aarhus. På sigt håber vi at kunne tilbyde filosofiklub i såvel andre byer som i forbindelse med kunst- og kulturarrangementer i Aarhus.

Selvom vi anbefaler at man tilmelder sig, er man også meget velkommen til bare at møde op og se hvem vi er og hvad vi laver. Eventuel tilmelding foregår via bibliotekets hjemmeside.

Man er velkommen til at deltage i Filosofiklubben hver gang, men kan også vælge blot at møde op en enkelt eller få gange. Det filosofiske tema vælges uafhængigt af, om deltagerne har været med før eller ej.


Tid og sted

Klubben finder sted den fjerde torsdag i hver måned i tidsrummet 16-18.
I efteråret 2018 er følgende datoer fastlagte:
  • Torsdag den 23. august
  • Torsdag den 27. september
  • Torsdag den 25. oktober
  • Torsdag den 22. november
Filosofiklubben afholdes på DOKK1 i området Tweenslab, som er udenfor elevatoren på øverste etage. Der er skilte ved stedet.