Personale og samarbejdspartnere


I Rum for Undren er vi en lille flok, der i fællesskab arbejder for at fremme filosofi med børn. Hver især løfter vi en vigtig opgave i vores vision om at skabe mere rum for undren og filosofisk tænkning blandt børn og unge rundt om i samfundet.
 

Medarbejdere og frivilligeLouise Nabe-Nielsen

Stifter, daglig leder

[Lærer, cand.pæd.fil.]
Louise arbejder især med udvikling af feltets teoretiske fundament, herunder afholdelse af kurser. Desuden varetager hun den skriftlige del af materialeudviklingen.


Lho Høiris

Stifter, daglig leder

[Arkitekt, billedkunstner]
Lho arbejder primært med udvikling af forskellige billedlige og grafiske udtryk, der kan danne ramme om filosofisk undren hos små og store.


David Mark Larsson
Projektansat

[Cand.mag. i filosofi og japansk]
David varetager de mange filosofiske forløb rundt om på skolerne, og bidrager desuden til udvikling af feltets teoretiske fundament.


Lasse Hvergel
Frivillig, filosofiske forløb

[Lærer, stud.pæd.fil.]


Haydar Maanaki
Frivillig, filosofiske forløb

[Studerende: idéhistorie og engelsk]


Karoline B. Rasmussen
Frivillig, filosofiske forløb

[Cand.mag i anvendt filosofi]


Samarbejdspartnere
 
Rum for Undren samarbejder med en bred vifte af fagpersoner indenfor både det filosofiske, pædagogiske og kulturelle felt.
Udover de partnere, som er nævnt nedenfor, har Rum for Undren også løbende forskellige samarbejder med pædagoger og lærere, der afprøver vores materialer og ideer i deres daglige møde med børnene.

 


Dokk1
Samarbejde omkring markering af Filosofiens Dag, samt løbende afholdelse af filosofiske workshops og udstillinger for børn


Gyldendal Uddannelse

Samarbejde og sparring omkring udvikling og udgivelse af filosofiske materialer til skole og børnehave


 


Børn & Unge
Aarhus Kommune (CFL)

Samrbejde om pilotprojekt med fokus på udvikling af filosofisk materiale til indskolingen (afsluttet)


Filosofisk Praksis
Samarbejde omkring udvikling af filosofisk teori og praksis for børn


Di Heslige Slønglers Klup
Rum for Undren deltager i den årlige "Bogdag for Bette Lorte", som afholdes i Skanderborg Kulturhus


Godsbanen
Projektplads, udstillinger, projektudvikling mm.


Teater Refleksion

Samarbejde om udvikling af filosofisk undervisningsmateriale i tilknytning til teatrets forestillinger


Ulla Steen Christiansen
[Stifter af Trøjborg Kulturværksted]
Samarbejde og sparring omkring udvikling af en filosofisk praksis i børnehaven


Alba Baby
Koldbakke-karaktererne fra Rum for Undren's fiktive univers går klædt i tøj fra Alba Baby