Organisation og formål


Rum for Undren blev stiftet i september 2014 af Lho Høiris og Louise Nabe-Nielsen.
Arbejdet med at filosofere med børn og unge har rødder tilbage til 2012, hvor Louise gennemførte det første pilotprojekt omkring implementering af filosofi i børnehaven.
Siden da er flere pilot- og implementeringsprojekter kommet til, samt udviklingen af en lang række aktiviteter og materialer.


Non-profit organisation

Rum for Undren er en non-profit organisation, hvis overskud investeres i udviklingen af projekter, materialer og udgivelser mm., der kan fremme organisationens formål. Rum for Undren tilbyder derfor også at indgå i forskellige former for samarbejde, der kan bidrage til opfyldelse af formålet.

 
 

 

Formål

Rum for Undren's formål er at udbrede feltet "filosofi med børn" i såvel pædagogiske som private og kulturelle sammenhænge.
Det er endvidere formålet at udvikle feltet i en retning, hvor elementer som undren, fantasi og åbenhed betones.

 

Fire indsatsområder

Rum for Undren arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor alle elementer i arbejdet udvikles, så de både understøtter og udvikler hinanden.
Der arbejdes med filosofi med børn og unge indenfor følgende fire hovedområder: 
  • Filosofi med børn og unge i praksis (særligt i skolen, men ikke kun)
  • Kurser og uddannelse for voksne (især for lærere og pædagoger, men også for forældre, bibliotekarer og andre der arbejder med børn og unge)
  • Udvikling af materialer og aktiviteter (til såvel privat brug som til undervisningsbrug)
  • Udvikling af feltets teoretiske fundament


Ansatte og frivillige

Rum for Undren er i dag organiseret med en ledelse, der har det overordnede ansvar for organisationens strategi og indsats.
Desuden har Rum for Undren pt én projektansat medarbejder, samt tre frivillige.
Det forventes at såvel antallet af projektansatte som frivillige øges i de kommende år.


Samarbejde og faglig tilknytning

Rum for Undren samarbejder løbende med forskellige personer og institutioner af såvel kulturel som uddannelsesmæssig karakter.
Desuden er Rum for Undren medlem af den internationale organisation SOPHIA - European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children, hvis formål er at styrke det europæiske samarbejde mellem forskellige aktører indenfor området "filosofi med børn", samt ICPIC - The International Council of Philosophical Inquiry with Children, der repræsenterer og samler forskellige aktører over hele verden.