Om Rum for Undren


Rum for Undren arbejder med at understøtte og fremme filosofi med børn og unge.

For skolens aktører, særligt lærere, pædagoger og ledere, afholder vi kurser, workshops og foredrag, samt skriver faglige indlæg i forskellige former. Sideløbende hermed udvikler vi undervisningsmaterialer, samt gennemfører undervisningsforløb og pilotprojekter målrettet skolens undervisningspraksis.

Med vores palet af udbud håber vi at inspirere og hjælpe børn, unge og voksne til at undre sig og skabe rum for fælles filosofiske samtaler i skolen.

Vi har særligt fokus på skolen, men mange af vores materialer kan også anvendes privat eller i eksempelvis daginstitutioner og på forskellige institutioner for børn og unge.
Ingolf og Arthur er på jagt efter alt, hvad der er "natur". Men hvad gør de, når de møder en sten, et stykke papir eller måske mærker en regndråbe?
Vision

I Rum for Undren arbejder arbejder vi for at give filosofien en plads i skolen.

Vi ønsker at bidrage til, at filosofi både kan etableres som selvstændigt fag i skolen, og samtidig kan eksistere som en pædagogisk tænkning, der er til stede i alle skolens fag.

Vores vision er derfor at synliggøre og illustrere, hvordan og hvorfor filosofi bør indføres i skolen.
 

"Så længe jeg trækker vejret og har mine evner,
så længe skal jeg ikke stoppe med at praktisere filosofi og udspørge jer
og eftersøge sandheden hos enhver, jeg møder."

(Sokrates' Forsvarstale).