Om Rum for Undren


Rum for Undren's vision er at synliggøre og skabe rum for børns og unges undren og filosofiske tanker i såvel skoler og institutioner som i private og offentlige rum.

Vores arbejde tager afsæt i børns filosofiske undren, som viser sig i deres møde med verden. Denne undren er en central del af børns forsøg på at forstå og begribe verden. Med vores arbejde ønsker vi at vise, hvordan man kan skabe tid og rum for børns og unges filosofiske spørgsmål og tanker.
Arbejdsområder

Vi arbejder indenfor fire områder, der alle er sammenhængende.

For skolens aktører, særligt lærere, pædagoger og ledere, afholder vi kurser, workshops og foredrag, samt skriver faglige indlæg i forskellige former. Sideløbende hermed udvikler vi undervisningsmaterialer, samt gennemfører undervisningsforløb og pilotprojekter målrettet skolens undervisningspraksis.

Med vores palet af udbud håber vi at inspirere og hjælpe børn, unge og voksne til at undre sig og skabe rum for fælles filosofiske samtaler i skolen.

Vi har særligt fokus på skolen, men mange af vores materialer kan også anvendes privat eller i eksempelvis daginstitutioner og på forskellige institutioner for børn og unge.


Ingolf og Arthur er på jagt efter "natur".
Men hvad gør de, 
når de møder en sten, et stykke papir eller måske mærker en regndråbe?


("Ordjagt" indgår i det digitale materiale Sprogrummet)

Filosofi...

I Rum for Undren arbejder arbejder vi for at give filosofien en plads i skolen, institutionen, fritidslivet, samfundet...

Vi ønsker at sætte fokus på såvel det filosofiske indhold som den filosofiske tilgang. Det filosofiske indhold er det, børn og unge filosoferer over, det der ligger til grund for den filosofiske undren. Den filosofiske tilgang er den måde, hvormed vi møder hinanden i denne undren.

Vores vision er på denne baggrund at synliggøre hvordan og hvorfor filosofi med børn og unge bør praktiseres.

 

"Så længe jeg trækker vejret og har mine evner,
så længe skal jeg ikke stoppe med at praktisere filosofi og udspørge jer
og eftersøge sandheden hos enhver, jeg møder."

(Sokrates' Forsvarstale).

♦ 
♦