Hvad er filosofi med børn?

Rum for Undren arbejder indenfor den tradition, man internationalt kalder filosofi med børn. Der findes mange forskellige retninger og tilgange, som dog alle har det til fælles, at der i det pædagogiske arbejde sættes fokus på børns tanker om filosofiske temaer, dvs. temaer, som gennem historien og til stadighed optager såvel filosoffer som almindelige mennesker.
 
Som eksempel på filosofiske temaer kan nævnes fællesskab, liv, retfærdighed, virkelighed, sandhed. Uanset hvilke temaer, man arbejder med, vil der kunne åbnes for en lang række af spørgsmål, som der ikke gives entydige svar på.
 
  

- Hvad vil det sige at være levende?
- Hvornår er noget virkeligt?
- Hvordan kan vi overhovedet vide, at vi lever i samme virkelighed?

Spørgsmål som disse udspringer ofte af en grundlæggende undren, som vi hver især har, men kun sjældent får sat ord på. 

Gennem vores materialer - bøger, billeder, øvelser mm. - er det vores håb, at vi ikke bare kan inspirere til denne undren, men at vi også kan hjælpe børn og voksne til at sætte ord på den og føre filosofiske samtaler.


  
Når vi filosoferer med børn kan det både foregå med små og store grupper


  
Børns forståelse af verden udtrykkes ikke kun gennem en tankemæssig, filosofisk undren, men ses også i børnenes egne æstetiske udtryk.


  
Også den legende dimension har stor betydning i vores arbejde. Vi er særligt optagede af at lege med grænserne for, hvad der er virkeligt.


Videopræsentation

Rum for Undren arbejder løbende på at lave videopræsentationer af vores materiale. Vi har foreløbig én film, der viser en filosofisk samtale mellem to drenge. I samtalen benyttes udkastet til et undrekort fra Venskabsrummet.

Se video: Emil og Anders på 6 år fortæller om venskab og forskellighed.

Følg med på Rum for Undren’s egen kanal på You Tube, hvor der løbende vil blive lagt nye film ind.