Om Rum for Undren

Rum for Undren arbejder med filosofi med børn.
Vi udvikler materialer og afholder kurser og workshops, laver undervisningsforløb i skoler, skriver blogindlæg og tilbyder forskellige udstillinger - alt sammen med fokus på at filosofere med børn.
 
 

Hvor var jeg før jeg blev født?
Hvordan kan jeg vide, at jeg ikke drømmer
?


Spørgsmål som disse udspringer af en grundlæggende
undren, som især børn udtrykker. I Rum for Undren
arbejder vi for at give plads til denne undren. For når børn får lov at undre sig og filosofere, motiveres
de og deres syn på verden åbner sig.

Gennem filosofiske samtaler møder vi verden i en fordomsfri tilgang, og i dette møde
kan der dukke nye perspektiver op. Når man filosoferer
med børn, er man derfor med til at åbne for deres undren,
tænkning og kreativitet.

Nyheder

David Larsson er nu officielt tilknyttet Rum for Undren. Vi
glæder os til hans bidrag, som blandt andet bygger på
erfaringer med filosofisk praksis.